گوشه ای از قدرت موشكي ايران
گوشه ای از قدرت موشكي ايران
29 خرداد 1396

فیلم زیر را ببینید تا به قدرت غیور مردان ایرانی افتخار کنید .

بزرگترین سنگ نوشته جهان ایرانی است
بزرگترین سنگ نوشته جهان ایرانی است
17 آبان 1394

سنگ‌ نوشته بیستون بزرگ ترین سنگ‌ نوشته جهان، نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار دودمان هخامنشیان (۵۲۰ پ. م) واقع در شهرستان هرسین در سی کیلومتری شهر کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون است. سنگ‌ نوشته