گوشه ای از قدرت موشكي ايران
گوشه ای از قدرت موشكي ايران
29 خرداد 1396

فیلم زیر را ببینید تا به قدرت غیور مردان ایرانی افتخار کنید .

۱۰ کشف و اختراع که جهان را تغییر دادند!
۱۰ کشف و اختراع که جهان را تغییر دادند!
16 آبان 1394

10:38:26 AM سفینه آپولو ۱۰ آپولو ۱۰ چهل سال پیش به عنوان یک نمونه آزمایشی برای اولین بار با ۳ سرنشین به سمت ماه سفر کرد تا با بررسی شرایط، راه را برای آپولو ۱۱ باز کند. آپولو ۱۱ توانست به ماه برسد.