آموزش قلاب بافی لیف مدل ماهی
آموزش قلاب بافی لیف مدل ماهی
08 آذر 1394

- هشت زنجیره بافته به هم وصل می کنیم تا دایره ای تشکیل شود. - 18 تا پایه بلند می بافیم - (یکی 6 تای که وسط آن یک زنجیره باشد می بافیم یکی را نمی بافیم یکی دو تایی یکی را نمیبافیم 4 تا دو تایی را به