کلونی مورچه ها چه شکلی هست ؟
کلونی مورچه ها چه شکلی هست ؟
14 تیر 1396

ریختن آلمینیوم مذاب درون کلونی متروکه کلیپ زیر را ببینید یه اثر هنری شد

چگونه حس و حافظه بینایی را در کودک پرورش بدهیم
چگونه حس و حافظه بینایی را در کودک پرورش بدهیم
30 مهر 1394

1- از کودک بخواهید یک شی نورانی در حال حرکت را باچشم تعقیب کند. شی را در جهات مختلف به صورت صاف یا دورانی حرکت دهید. (به تدریج زمان تمرین را افزایش دهید) 2- از کودک بخواهید به طور متناوب به دو شی