فیلم شاهرخ خان در جشن تولد پسرش
فیلم شاهرخ خان در جشن تولد پسرش
18 خرداد 1396

ای جان چقدر نازه این بچه به باباش رفته یه تنه

رقص پتوی شهرام حقیقت دوست
رقص پتوی شهرام حقیقت دوست
15 مهر 1394

این پتو که می بینید اسمش کبری قشنگه است که شهرام حقیقت دوست عزیز دارند باهاشون حرکات موزون انجام می دهند و مربوط به صحنه ای از نمایش کمدی مضحکه شبیه قتل است که این روزها خنده وشادی رو به لب خیلی از