چالش گوشی آیفون با دستگاه فرز
چالش گوشی آیفون با دستگاه فرز
14 تیر 1396

واقعا دیوانگی هم عالمی داره با هر چیزی چالش نظر شما درباره این حرکت چیه ؟

خوانندگی در مخزن پر از جانور خطر ناک
خوانندگی در مخزن پر از جانور خطر ناک
07 خرداد 1396

جراتشو داری تو این مخزن بری؟ کلیپ زیر را ببینید: