چطور تلخی آب لیموی تازه را بگیریم؟!
چطور تلخی آب لیموی تازه را بگیریم؟!
19 آبان 1394

دوستان الان فصل لیمو و آب لیمو است و چون اکثرا بصورت ماشینی و با دستگاه آب گرفته میشوند و دیگر سنتی این کار را انجام نمیدهند هسته های لیمو هم کمی له می شود و باعث تلخی آب لیمو می گردد. برای رفع این