گوشه ای از قدرت موشكي ايران
گوشه ای از قدرت موشكي ايران
29 خرداد 1396

فیلم زیر را ببینید تا به قدرت غیور مردان ایرانی افتخار کنید .

اعتراض جالب ، آنجلینا جولی و امیرجعفری
اعتراض جالب ، آنجلینا جولی و امیرجعفری
24 آبان 1394

در زمانی که همه نام آوران ایرانی و خارجی با گذاشتن عکسی از برج ایفل اعتراضشان از این کشتار وحشیانه در فرانسه را نشان می دادند ، عکسی که آنجلینا جولی از انفجاری در لبنان ، در صفحه شخصی اش به نمایش