حجیم کردن لب ها با آرایش
حجیم کردن لب ها با آرایش
04 شهریور 1396

تزریق های لب برای خیلی ها کاری درناک هست علاوه بر آن محافظت همیشگی و نیز حساسیت ها هورمونی این کار را برای خیلی ها غیر ممکن کرده است . به همین منظور این آموزش به این عزیزان کمک زیادی می کند . کلیپ

چگونه اندازه پاپیون را با صورتمان هماهنگ کنیم؟!
چگونه اندازه پاپیون را با صورتمان هماهنگ کنیم؟!
10 آبان 1394

اگر می خواهید پاپیونی با لبه های بزرگ و پهن داشته باشید لبه های آن باید در راستای گوشهایتان قرار بگیرد، برای داشتن پایین کوچک لبه های باله های آن را با کوشه چشمهایتان هم راستا قرار دهید . برای