خودخواهی به چه قیمت ؟
خودخواهی به چه قیمت ؟
20 مهر 1394

خسارت جبران ناپذیر طلاق هر مفهومی که از این تصویر درک میکند در کامنت بنویسید

به دنبال آب
به دنبال آب
16 مهر 1394

در صورت صرفه جویی نکردن ، روزگار نه چندان دور

کمک سلفی
کمک سلفی
13 مهر 1394

دینای اپیدمی ریا و تزویر