رابطه پول و جنگ
رابطه پول و جنگ
18 آبان 1394

امان از پول چه ها که ازش برنمی آید!!

خود کرده را تدبیر نیست
خود کرده را تدبیر نیست
18 آبان 1394

آسمانمان را خودمان خراب کردیم ، به همین سادگی !

کارخانه دود
کارخانه دود
18 آبان 1394

به خوب شدنش ، امیدی هست؟!!

خودکشی
خودکشی
17 آبان 1394

یخ ها آب می شوند ، حیوانات می میرند و دیگر هیچ!!

کلید همه قفلها
کلید همه قفلها
17 آبان 1394

متاسفانه خواهی نخوای باید باور کرد . پول ، هر قفلی را می تواند باز کند.

خود بشکن
خود بشکن
17 آبان 1394

خود بشکن ، آینه شکستن خطاست

پرواز را به خاطر بسپار
پرواز را به خاطر بسپار
16 آبان 1394

همه پروازها به آزادی ختم نمی شود، گاهی مجبور به برگشتیم ، مجبور !

مبارزه انتخاباتی با ته سیگار و آدامس
مبارزه انتخاباتی با ته سیگار و آدامس
16 آبان 1394

سازمانی به نام UK در اقدامی جنجالی در نظر دارد که خیابان های شهر لندن را از طریق راه اندازی یک مبارزه انتخاباتی تمیز نگه دارد. سازمانی به نام UK در اقدامی جنجالی در نظر دارد که خیابان های شهر لندن

بعضی از دوستان
بعضی از دوستان
16 آبان 1394

بعضی از دوستان فقط نمک روی زخمها می پاشند ، همین!

مرگ آب
مرگ آب
14 آبان 1394

چقدر زود دیر میشود!