مسابقه نقاشی
مسابقه نقاشی
26 آبان 1394

یک روز باید نقاشی اش را بکشیم، در سایه ساختمانهای بلند و کنده های کوتاه!!

کره هایی از جنس عاج فیل
کره هایی از جنس عاج فیل
26 آبان 1394

به تازگی هنرمندان چینی با استفاده از عاج فیل آثار کروی را ساخته اند که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.نکته اصلی درباره این تکنیک آن است که تمام فرم های کروی داخل همدیگر بصورت دربسته و یک تکه

نتیجه پاچه خواری
نتیجه پاچه خواری
26 آبان 1394

حالا می فهمید چرا نسل پاچه خوارها همچنان ادامه دارند؟!...

شاید به همین زودی ها !!
شاید به همین زودی ها !!
25 آبان 1394

شاید به همین زودی ها در جراید بنویسند ، آخرین درخت خودکشی کرد!!

مسحورشدگان موبایلی
مسحورشدگان موبایلی
25 آبان 1394

عکاس فرانسوی AntoineGeiger مجموعه عکس های جالب توجهی را ارائه نموده است که در آنها بعضی از افراد صورت مشخصی ندارند و مسحور شده به تلفن همراهشان وصل شده اند. این مجموعه مورد توجه خیلی از مردم قرار

اندر مضرات اعتیاد به رایانه
اندر مضرات اعتیاد به رایانه
25 آبان 1394

این هم یک مدل صفحه کلید است !!

عازم به سوی مرگ
عازم به سوی مرگ
24 آبان 1394

آماده ، حرکت!! ....تاقبر آ...آ...آ

اتحاد درختی
اتحاد درختی
24 آبان 1394

کاش درختان هم متحد می شدند

فرش قرمز پادشاه
فرش قرمز پادشاه
23 آبان 1394

فرشی بافته شد برای خوشامد ، اما کسی نگفت از کجا آمد؟!

آتش جنگ
آتش جنگ
23 آبان 1394

امان از آنهایی که نه تنها آبی بر آتش درگیری ها نیستند،بلکه روی باران آشتی هم چتر باز می کنند. ای امان !!