صلح و جنگ
صلح و جنگ
18 دی 1394

هر مفهومی از این عکس درک میکنید در قسمت نظرات بنویسید .

اعتیاد از نوع آن لاینش
اعتیاد از نوع آن لاینش
14 دی 1394

هر مفهومی از این عکس درک میکنید در قسمت نظرات بنویسید .

پیتزای پازلی
پیتزای پازلی
14 دی 1394

این هم یک روش جالب برای بسته بندی پیتزا ، از خوردن خسته شدید می توانید از آن بسته ها به عنوان پازل هم استفاده کنید و سرگرم شوید.

طبیعت گردی
طبیعت گردی
13 دی 1394

هر مفهومی از این عکس درک میکنید در قسمت نظرات بنویسید .

گدایی لایک
گدایی لایک
13 دی 1394

هر مفهومی که از این عکس درک میکنید ، در قسمت نظرات بنویسید .

تله
تله
09 دی 1394

هر مفهومی که از این عکس درک میکنید ، در قسمت نظرات بنویسید .

خداحافظ لبخند
خداحافظ لبخند
09 دی 1394

هر مفهومی از این عکس درک میکنید را در قسمت نظرات بنویسید .

بازی روزگار
بازی روزگار
29 آذر 1394

گاهی وقت ها باید همرنگ جماعت بشوی ، یا به خواست خودت یا به اجبار دیگران!!

دشت بی فرهنگی ما ...
دشت بی فرهنگی ما ...
25 آذر 1394

هر مفهومی از این عکس درک میکنید در قسمت نظرات بنویسید .

وقتی رایانه همه چیز است
وقتی رایانه همه چیز است
23 آذر 1394

زندان با رایانه یعنی آزادی