» » اصطلاحات بافتني با دوميل
    تاریخ انتشار: 7-09-1394, 20:20
  • 0
  • 6510
اصطلاحات بافتني با دوميل

اصطلاحات بافتني با دوميل


دانه: به حلقه های کوچک که پشت سر هم روی میل انداخته می شود دانه گفته می شود.

رج: یک ردیف بافتن را رج می گویند که در بافتن همیشه یک رج رفت و یک رج برگشت داریم.

دانه از زیر و رو: برای بافتن یک دانه از زیر، نخ پشت میل قرار می گیرد.میل سمت راست را در دانه میل سمت چپ فرو برده و از پشت نخ را از وسط دانه رد می کنیم. برای بافتن یک دانه از رو برعکس عمل می کنیم.

پیچ: به جابجایی دان ها در بافت گفته می شود و تعداد دانه های پیچ همیشه باید زوج باشد.

دانه نبافتن: یک دانه را نباید به میل به سمت راست بدهید و دانه بعدی را ببافید.

دوتایکی: دو دانه را باهم از زیر ببافید که امکان دارد در بافت تعداد بیشتری از دانه را با هم یکی کنید.

سورژه ساده:از دو دانه تشکیل می شود،دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید.دانه دوم را از زیر ببافید بعد با میل سمت چپ دانه نبافته را بلند کرده و دانه بافته شده را از وسط آن رد کنید.

سورژه دوبل:از سه دانه تشکیل می شود،دانه اول را نبافته به میل سمت راست بدهید.دو دانه بعدب را یکی کنید و از زیر ببافید بعد دانه نبافته را روی دو دانه یکی شده کور کنید.

ژته: یک حلقه اضافی که در لابه لای دانه ها هنگام بافتن روی میل انداخته می شود، گفته می شود.

حاشیه: در تمام بافت ها ما به چهاردانه حاشیه در دو سر بافت نیاز داریم که به صورت دو دانه از زیر در شروع بافت و در پایان بافت، بافته می شود.

کور کردن: در پایان هر بافت ما نیاز به بستن دانه ها داریم و در شروع، دو دانه را با هم یکی می کنیم و از زیر می بافیم. دانه سمت راست را دوباره به سمت چپ برمی گردانیم و با دانه بعد یکی می کنیم.

کد خبر: 764

   تعداد رای: 4

facebook google-plus twitter cloob viber whatsapp telegram line
لینک کوتاه: http://nabgram.com/764-.html
نظرات کاربران
انتشار یافته: 0 در انتظار بررسی: 0
ارسال نظر