» مطالب برای ماه 12 سال 1396
جویدن آدامس برای این افراد ممنوع است !
جویدن آدامس برای این افراد ممنوع است !
12 اسفند 1396

جویدن آدامس به برخی از افراد به هیچ وجه توصیه نمی شود چرا که نتیجه ی تحقیقات و مطالعات ثابت کرده است که برخی از باورها در مورد جویدن آدامس کاملا اشتباه و برعکس است.مطالعات و تحقیقات بر روی 30 داوطلب